Nasz zespół

Nasz zespół tworzy dwóch notariuszy oraz grupa wyspecjalizowanych pracowników.

 
Andrzej Tkaczyńskimore_vert

Notariusz

Andrzej Tkaczyńskiclose

Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawód notariusza, który wykonuje od roku 2010 stanowi ukoronowanie jego ponad dwudziestoletniej kariery prawniczej. Wcześniej pracował jako radca prawny i adwokat. Wolny czas chętnie spędza na podróżach do Rzymu.

Adam Tkaczyńskimore_vert

Notariusz

Adam Tkaczyńskiclose

Jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji notarialną przy Izbie Notarialnej we Wrocławiu i zdaniu egzamin notarialnego, został powołany w roku 2015 przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą we Wrocławiu.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą cywilnoprawnych obowiązków notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych. Jest autorem publikacji z dziedziny prawa o notariacie:

  • Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy, Acta Universitas Wratislaviensis No 3508, Prawo , nr 315/1, s. 291,
  • Notarialne poświadczenie podpisu – wybrane problemy [w:] Księga dla naszych kolegów: prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.

Włada językiem niemieckim i angielskim.