Zgodnie z art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

WYMAGANE DANE OSOBOWE:

a) Imiona i nazwisko,
b) Imiona rodziców,
c) Adres zamieszkania,
d) PESEL,
e) NIP,
f) seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości,

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) Akt zgonu spadkodawcy,
b) Dokument tożsamości,
c) Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców,
d) Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców (jeżli nastąpiła zmiana nazwiska),
e) Postanowienia o zmianie lub sprostowaniu nazwiska,
f) Zaświadczenie o nadaniu numer PESEL osoby zmarłej,
g) Wszystkie sporządzone testamenty (przy dziedziczeniu testamentowym).

OPŁATY:

1.Otwarcie i ogłoszenie testamentu - 50,00 zł,
2.Protokół dziedziczenia - 100,00 zł,
3.Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50,00zł,
4.Akt poświadczenia dziedziczenia - 50,00zł,
5. Zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu - 30,00zł,
6. Wypisy tych dokumentów - 6 zł za stronę.

Do podanych kwot należy doliczyć 23% podatku VAT.

KWESTIONARIUSZ do pobrania.