Kancelaria została założona w 2010 roku jako jednoosobowa przez notariusza Andrzeja Tkaczyńskiego. Od października 2015 roku jest prowadzona na zasadach spółki cywilnej wspólnie z dotychczasowym zastępcą notarialnym Adamem Tkaczyńskim.

Misją Kancelarii jest dokonywanie czynności notarialnych z zachowaniem najwyższych standardów zawodowych jakich należy oczekiwać od osoby zaufania publicznego jaką jest notariusz.

W swojej pracy kierujemy się zasadami nakazywanymi przez Prawo o notariacie:

  • legalizmu – dokonane czynności są zawsze zgodne z prawem,
  • bezstronności i bezpieczeństwa obrotu – czynności dokonane z naszym udziałem zabezpieczają prawa i interesy wszystkich stron, jak i osób trzecich, dla których dana czynność wywoła skutki prawne,
  • tajemnicy notarialnej – mamy obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedzieliśmy przy dokonywaniu czynności.

W celu realizowania naszych zadań dysponujemy przestronnym biurem składającym się z dwóch gabinetów pozwalających na komfortowe dokonywanie czynności, dodatkowego pokoju spotkań dla klientów (z osobnym stanowiskiem komputerowym), przestronnym holem i sekretariatem. W całym lokalu dostępna jest sieć WiFi.